GIS Day 2017

University of Kansas GIS Day 2017 University of Kansas GIS Day 2017  Univ of Southern California GIS Day 2017 Temple University 3D Campus Model GIS Day 2017 Temple University Poster Session GIS Day 2017

Temple University, Speaker at GIS Day 2017 Temple University Jobs Panel GIS Day 2017

Univ Illinois Urbana-Champaign GIS Day 2017 Univ Illinois Urbana-Champaign GIS Day 2017 Univ Illinois Urbana Champaign GIS Day 2017

University of Maryland GIS Day 2017

University Illinois at Chicago University of Illinois at Chicago GIS Day 2017 Univ of Illinois at Chicago, Zorica Nedovic-Budic, GIS Day 2017

Univ of Minnesota, Lucinda Johnson, GIS Day 2017 Univ of Minnesota, Somayeh Dodge, GIS Day 2017 University of Minnesota GIS Day 2017

Univ of Wisconsin - Milwaukee GIS Day 2017 Univ of Wisconsin - Milwaukee GIS Day 2017 Univ of Redlands GIS Day 2017